Wat te doen bij storing van uw luchtverwarmer of cv-ketel?

Er zijn een aantal stappen die u zelf kunt doorlopen om de oorzaak van de storing aan uw luchtverwarmer of cv-ketel te achterhalen. Ga hierbij zorgvuldig te werk.

Controleer eerst de volgende punten:

 • Staat de kamerthermostaat wel hoog genoeg? Werkt de thermostaat op batterijen, vervang deze wanneer het display uit is of slecht leesbaar.
 • Heeft de thermostaat een digitaal display? Controleer of er meldingen op worden getoond. Zo ja, zoek in de handleiding op wat de melding betekent.
 • Controleer de filters van uw ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Reinig de filters wanneer deze vervuild zijn volgens voorschriften van de fabrikant en plaats de filters terug in het toestel.

Controleer uw luchtverwarmer/cv-ketel:

 • Heeft het toestel een resetknop? Druk deze knop in om te resetten.
 • Controleer bij een luchtverwarmer of het filter schoon is.
 • Controleer of de gaskraan open staat. Rechtsom draaien is dicht, linksomdraaien is open.
 • Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Misschien is het stopcontact tijdelijk gebruikt voor een ander apparaat.
 • Controleer of de zekeringen (of stoppen) nog intact zijn en of de aardlekschakelaar in de meterkast nog aan staat.
 • Controleer bij een minder moderne luchtverwarmer/cv-ketel of de waakvlam brandt.
 • Controleer bij een moderne luchtverwarmer/cv-ketel of er een storing wordt gemeld op het display. Zo ja, zoek in de handleiding of op de website van de fabrikant op wat voor storing het betreft.
 • Controleer bij een cv-ketel of de waterdruk voldoende hoog is (tussen 1,5 en 2 bar)? Is dit niet het geval dan dient u de cv-ketel bij te vullen.

Is na het volgen van bovenstaande handelingen de storing niet verholpen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 088 17 00 900 of vul onderstaand storingsformulier in.

Storing melden

Heeft u een storing? Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Dit formulier wordt gelezen op werkdagen van 8.00 - 16.15 uur

Belt u eventueel 088 17 00 900 voor snel contact.

  Ik ga akkoord met de privacyverklaring, hierin wordt omschreven hoe wij omgaan met uw gegevens.